bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

KIEROWNICTWO


Marek Jeremicz


Dyrektor

SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego

w Sosnowcu

e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl


Alina Wiązania


Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych

e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.plTomasz Trólka


Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – technicznych

e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl


Organem założycielskim Pogotowia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Przy Pogotowiu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia.Skład Rady Społecznej SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu:

Przewodniczący - Sebastian Nowak (snowak@slaskie.pl)

Członkowie:

Monika Kozieł
Dariusz Janeczek
Alicja Skarbińska-Poznańska
Leon Sładek
Mateusz Bochenek
Wanda OlkoOpublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Paulina Ćwiląg
Dokument z dnia: 16.02.2016
Dokument oglądany razy: 13 168