bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

STATUS I FORMA PRAWNA

Status i forma prawna


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe

w Sosnowcu

REGON: 271998066

NIP: 6442875419

KRS: 0000032984

RPWDL: 000000013467

Status: Osoba prawna.


Forma prawna: SPZOZ 

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638, z póżniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2195 z późniejszymi zmianami).Opublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Paulina Ćwiląg
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 11 510